Anlegg

Langrennsgruppa har sin hovedbase på Rustad skistadion, Skullerud idrettsanlegg.

Anlegget består i dag av en langrennsløype på ca. 4 km med belysning og snøproduksjon, arenabygg og  målbu.

Gruppa er eier av målbua som ligger på stadion, noe infrastruktur i bakken samt 16 lansekanoner og div. utstyr for rigging av stadion til arrangementer og løypemerking.

Selve løypeanlegget og arenabygget er Oslo kommunenes eiendom. Oslo kommune har inngått driftsavtale med Rustad IL Langrennsgruppa på drift av anlegget. Dette innebærer koordinering og tildeling av treningstider for brukerne av anlegget, samt ulike aktørers bruk av anlegget til diverse arrangementer. Ajourført oversikt over bruk ligger på langrennsgruppas hjemmeside.

Langrennsgruppa gjør gjennom året en betydelig innsats i løypenettet og på arenabygget, gjennom dugnader som vedlikehold og utvikling av anlegget.

Skiforeningen og Oslo kommune ved Bymiljøetaten bidrar til snøproduksjon i løypenettet. Oslo kommune ved Bymiljøetaten står for utkjøringen (der det må gjøres) av produsert snø og selve løypeprepareringen.

Rustad skistadion, Skullerud idrettsanlegg er fortsatt under utbygging og vil når den står ferdig inneholde stadion, en permanent lysløype med snøproduksjon, arenabygg og maskinhus.

For leie av Skullerud Idrettsanlegg:
https://www.langrenn.rustad-idrettslag.no/?page_id=217

For mer informasjon se også langrennsgruppa hjemmesider: https://www.langrenn.rustad-idrettslag.no/