Politiattest

Rustad IL krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.

 • Rustad IL har felles prosedyre for de ulike gruppene i idrettslaget.
 • Hovedstyret har oppnevnt Jarle Birkeli og Barbro Tomter Dahlen som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. 
 • Søknadsprosedyre
  Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, som kan lastes ned nedenfor, skal vedlegges søknaden. 
  Bekreftelse på formål med politiattest, se idrettsforbundets hjemmeside: www.idrettsforbundet.no
   
 • Levering av søknad
  Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest:
  Søknad om politiattest, se idrettsforbundets hjemmeside: www.idrettsforbundet.no
   
 • Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan eget skjema på idrettsforbundets hjemmeside benyttes: www.idrettsforbundet.no
 • Fremvisning av politiattest
  Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for Jarle Birkeli eller Barbro Tomter Dahlen som er ansvarlige for politiattester i Rustad IL.  Selve attesten beholdes av søkeren.

Rustad IL gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.