Lover for Rustad idrettslag

LOVER FOR RUSTAD IDRETTSLAG

Lov for Rustad Idrettslag stiftet 8. November 1967 med senere endringer, senest av 9. mars 2023.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1       Formål

(1)        Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
2)       Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
………………..

Alle lovene ser du her: