Instruks for varsling

Seksuell trakassering skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle.
Rustad IL har nulltoleranse for dette.

Si ifra!

Rustad IL skal være et trygt idrettslag.
Si ifra om du eller noen andre opplever mobbing, diskriminering, trakassering eller overgrep.

Hvordan sier du ifra?

Du kan si ifra enten skriftlig eller muntlig til en person med ansvar i idrettslaget.
Om du synes det er vanskelig å si fra på egenhånd, spør om hjelp fra en du stoler på.

Du kan:

  • Fortelle det til en ansvarsperson du har tillit til på trening
  • Ringe leder i idrettslaget eller leder i gruppa du trener med
  • Sende en e-post til leder av idrettslaget: post@rustad-idrettslag.no

Rustad IL har to kontaktpersoner: Bjarte Nygård Bjørndal 952 90 547 eller Trude Antonsen 415 35 884. Du kan enten sende en melding så kontakter de deg tilbake, eller ringe dem. Dette gjelder også om du er usikker og ønsker mer informasjon for å varsle.

Hva skjer når du sier ifra?

Vi følger opp alle saker, og det er ledelsen i Rustad IL sin oppgave å håndtere varselet. Vi vil gi deg beskjed når varselet er mottatt og holde deg oppdatert om hva som skjer videre.

Om du ønsker mer informasjon eller raskere tilbakemelding, ta kontakt med den personen du har meldt ifra til og etterspørre mer informasjon. Ta også kontakt om du føler deg utrygg eller er usikker på hva som skjer. Som varsler er det viktig at du føler deg ivaretatt og møtt på en god måte.