Årsberetninger

Årsberetning Rustad Idrettslag 2023
– fremlagt på årsmøte 7. mars 2024


Årsberetning Rustad Idrettslag 2022
– fremlagt på årsmøte 9. mars 2023


Årsberetning Rustad Idrettslag 2021
– fremlagt på årsmøte 22. mars 2022


Årsberetning Rustad Idrettslag 2020
– fremlagt på årsmøte 23. mars 2021


Årsberetning Rustad Idrettslag 2019
– fremlagt på årsmøte 3. juni 2020.