RUSTAD IL = NABOLAGSKLUBB

Oslo Idrettskrets (OIK) har vedtatt en strategiplan for 2020 – 2024 «Idrett for alle».
Som del av dette arbeidet har Rustad IL I søkt om å få være en Nabolagsklubb for OIK og tatt utfordringen om en særskilt innsats for aktivitetsutvikling, deltagelse og posisjon i lokalsamfunnet.

IDRETTSLAGET er nå med i konseptet Nabolagsklubb.

Dette innebærer et partnerskap mellom OIK og idrettslaget der det forutsettes at idrettslaget går foran i arbeidet med å komme nærmere målet om idrettsglede for alle. Vi vil sammen arbeide med tiltak og virkemidler for å redusere barrierer for deltagelse i idrettslaget og skape aktivitetstilbud for flere barn og unge.

MÅL
Alle barn og unge skal ha muligheten til å drive idrett med venner i eget nærmiljø. Deltagelse skal ikke begrenses av familieøkonomi, etnisitet, kultur, kjønn, legning eller mangel på sportslige ferdigheter. Idrettslagets virksomhet skal understøtte frivilligheten i lokalmiljøet.
Som del av nabolagsklubbkonseptet til Oslo idrettskrets forplikter idrettslaget seg til å arbeide med fem innsatsområder i programmet.

Mer info om dette vil etterhvert komme til alle medlemmer. Men for oss som klubbe er dette et bevis at vi driver en sunn og fornuftig klubb hvor alle er like mye verdt!

Rustad IL trenger hjelp av dere som ser seg selv i en rolle i idrettslaget. Alle er velkommen til å bidra. Ildsjeler finnes og snart banker vi på din dør!

Styret i RIL

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *