Påmelding til årsmøte i Rustad Idrettslag onsdag 3. Juni

I forbindelse med Årsmøtet til Rustad IL onsdag 3. Juni er det nå lagt ut sakspapirer.
Vi har fortsatt en spesiell situasjon i samfunnet som gjør at vi må ha begrensninger på møtedeltakelse på årsmøtet vårt. Vi er derfor i år nødt til å ha påmelding for deltakelse.

Blir det over 15 personer som melder seg på vil kun hovedstyret sitte fysisk sammen på møtet og resten vil delta via Teams.
Dette er nå utprøvd mange ganger og skal ikke by på noen problemer.

Styret i Rustad IL ber derfor om påmelding til årsmøte til: post@rustad-idrettslag.no innen 28. mai 2020.
Når alle påmeldingene har kommet inn vil alle få en mail om evt. å møte fysisk på klubbhuset eller på Teams-møte. Kl. 19.00.

Vi håper på stor deltakelse på Rustad IL sitt årsmøte!