Årsmøte i Rustad IL 2020

Årsmøtet i Rustad IL (hovedlaget og alle gruppene) avholdes i klubbhuset Onsdag 3. Juni kl. 19.00 eller som et videomøte. Vi kommer nærmere tilbake til hvordan møtet skal avholdes.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Konstituering
  1. Valg av dirigent
  2. Valg av protokollfører
  3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av saksliste
 5. Behandle årsberetning fra hovedlaget for 2019, herunder også gruppeårsmeldinger
 6. Behandle Rustad IL`s regnskap i revidert stand for 2019
 7. Behandle innkomne forslag og saker
 8. Fastsettelse av neste års medlemskontingent og treningsavgift for de ulike gruppene.
 9. Vedta idrettslagets budsjett for 2020
 10. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
 11. Valg og innstilling av komitemedlemmer for hovedstyret, valg av styremedlemmer i gruppene, kontrollkomite og oppnevning av valgkomite.
 12. Velge representanter til ting og møter, evt. gi fullmakt til styret å oppnevne representanter.

Forslag til årsmøtet må leveres styret innen onsdag 20. mai 2020 til e-post: post@rustad-idrettslag.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside.


Oslo 29. Mars 2020
Styret I Rustad I.L.