Innkalling til årsmøte i Rustad IL 2023

Til medlemmer i Rustad IL

Styret innkaller herved til årsmøte i Rustad IL

Årsmøtet avholdes torsdag 9. mars kl. 19.00. i arenabygget på Skullerud idrettsanlegg.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Konstituering
  1. Valg av dirigent
  2. Valg av protokollfører
  3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av saksliste
 5. Godkjenning av forretningsorden
 6. Behandle årsberetning fra hovedlaget for 2022, herunder også gruppeårsmeldinger
 7. Behandle Rustad IL`s regnskap i revidert stand for 2022
 8. Behandle innkomne forslag og saker
 9. Fastsettelse av neste års medlemskontingent og treningsavgift for de ulike gruppene.
 10. Vedta idrettslagets budsjett for 2023
 11. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
 12. Valg og innstilling av komitemedlemmer for hovedstyret, valg av styremedlemmer i gruppene, kontrollutvalg og oppnevning av valgkomite.
 13. Velge representanter til ting og møter, evt. gi fullmakt til styret å oppnevne representanter.
   

Forslag til årsmøtet må leveres styret innen tirsdag 21. februar til e-post: post@rustad-idrettslag.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside.

Oslo 10. Januar 2023
Styret i Rustad I.L.

Vedlegg


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *