INNKALLING TIL ÅRSMØTE I RUSTAD IL 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Rustad IL

Årsmøtet avholdes tirsdag 22. mars kl. 19.00. i nytt arenahus på Skullerud idrettsanlegg.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Konstituering
  1. Valg av dirigent
  2. Valg av protokollfører
  3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av saksliste
 5. Godkjenning av forretningsorden
 6. Behandle årsberetning fra hovedlaget for 2021, herunder også gruppeårsmeldinger
 7. Behandle Rustad IL`s regnskap i revidert stand for 2021
 8. Behandle innkomne forslag og saker
 9. Fastsettelse av neste års medlemskontingent og treningsavgift for de ulike gruppene.
 10. Vedta idrettslagets budsjett for 2022
 11. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
 12. Valg og innstilling av komitemedlemmer for hovedstyret, valg av styremedlemmer i gruppene, kontrollutvalg og oppnevning av valgkomite.
 13. Velge representanter til ting og møter, evt. gi fullmakt til styret å oppnevne representanter.
   

Forslag til årsmøtet må leveres styret innen tirsdag 8. mars til e-post: post@rustad-idrettslag.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside.

Oslo 15. Mars 2022
Styret i Rustad I.L.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *