Årsmøte i Rustad Idrettslag 2024

Til medlemmer i Rustad IL

Innkalling til årsmøte i Rustad IL 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Rustad IL

Årsmøtet avholdes torsdag 7. mars kl. 19.00. i arenabygget på Skullerud idrettsanlegg.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av forretningsorden
 6. Godkjenning av innkalling
 7. Godkjenning av saksliste
 8. Behandle årsberetning fra hovedlaget for 2023, herunder også gruppeårsmeldinger
 9. Behandle
  • idrettslagets regnskap
  • styrets økonomiske beretning
  • beretning fra kontrollutvalget
  • beretning fra engasjert revisor
 10. Behandle øvrige saker som framgår av godkjent sakliste

Innkomne forslag – Nye lover for Rustad IL og tilføyingspunkt under §10

 1. Fastsette
  • medlemskontingent
  • treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 2. Vedta idrettslagets budsjett
 3. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 4. Valg:
  • Styre med leder, nestleder, 1 styremedlem og 1 varamedlem
  • Kontrollutvalg med leder, 1 medlem og 1 varamedlem
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  • Valgkomité med leder, 1 medlem og 1 varamedlem
  • Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
   – Valg av gruppestyrer

Forslag til årsmøtet må leveres styret innen tirsdag 20. februar til e-post: post@rustad-idrettslag.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside.

Oslo 9. Januar 2024
Styret i Rustad I.L.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *